Florkowski, Eugeniusz. 1957. „Wyjaśnienie Ks. E. Florkowskiego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 10 (4–5):337–340. https://doi.org/10.21906/rbl.2633.