Stefaniak, Ludwik. 1957. „Sposób Zmartwychwstania Ciał Na Podstawie Listów św. Pawła C. D.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 10 (3):189–200. https://doi.org/10.21906/rbl.2616.