Stefaniak, Ludwik. 1957. „Sposób Zmartwychwstania Ciał Na Podstawie Listów św. Pawła”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 10 (2):81–101. https://doi.org/10.21906/rbl.2608.