Jędrzejewski, Sylwester. 2015. „Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst Aramejski – przekład, Aparat Krytyczny – Przypisy, przekł. I Oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 S. (Biblia Aramejska, 1)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 68 (4):381–383. https://doi.org/10.21906/rbl.26.