Strąkowski, Henryk. 1956. „Wykłady Dla duchowieństwa W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim N. T. Pismo Święte W Duszpasterstwie współczesnym”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 9 (1–3):143–159. https://doi.org/10.21906/rbl.2581.