Smereka, Władysław. 1955. „Zagadnienie praźródła przekładu Ewangelii Dokonanego Przez Ks. Jakuba Wujka”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 8 (6):289–305. https://doi.org/10.21906/rbl.2561.