Stefaniak, Ludwik. 1955. „Przypowieści O Modlitwie W Ewangelii św. Łukasza”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 8 (2–3):84–107. https://doi.org/10.21906/rbl.2545.