Zegza, Marian. 1955. „Historia I Problemy Postu Eucharystycznego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 8 (1):47–57. https://doi.org/10.21906/rbl.2543.