Buxakowski, Jerzy. 1952. „Św. Tomasz O Liturgii Mszy św. Według Komentarza Do IV księgi Sentencji Piotra Lombarda”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 5 (2):141–164. https://doi.org/10.21906/rbl.2474.