Borowicz, Kazimierz. 1950. „Mistyka Hebrajska U św. Pawła I W Apokalipsie św. Jana”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 3 (3):187–206. https://doi.org/10.21906/rbl.2414.