Superson, Jarosław. 2016. „Miejsce Proklamacji słowa Bożego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 69 (4):333–354. https://doi.org/10.21906/rbl.235.