Sitkowski, Tadeusz. 1948. „Dlaczego Kościół poświęcił Matce Boskiej Dzień Sobotni”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 1 (5–6):315–317. https://doi.org/10.21906/rbl.2340.