Kamieński, Łukasz. 2016. „Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej «Interpretacja Biblii W Kościele» Jako Nowy sposób Odniesienia słowa Bożego Do życia”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 69 (3):197–215. https://doi.org/10.21906/rbl.234.