Gibek, Anna. 2016. „Chrystologiczne τόποι (miejsca) W Ewangelii Dzieciństwa Według św. Mateusz”a. Ruch Biblijny I Liturgiczny 69 (3), 217–236. https://doi.org/10.21906/rbl.233.