Florkowski, Eugeniusz. 1948. „Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a Sprawa Dogmatu Mariologicznego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 1 (4):229–235. https://doi.org/10.21906/rbl.2327.