Wierusz-Kowalski, Jan. 1948. „Wiadomości Liturgiczne”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 1 (3):186–188. https://doi.org/10.21906/rbl.2321.