Caban, Peter. 2016. „Stan Liturgii chrześcijańskiej Pod Koniec starożytności W Europie – Aspekt Historyczny I Liturgiczny”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 69 (3):273–287. https://doi.org/10.21906/rbl.230.