Wronka, Stanisław. 2015. „Wychowanie W Biblii”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 68 (4):313–332. https://doi.org/10.21906/rbl.23.