Pindel, Roman. 2009. „KS. ROMAN BOGACZ, Dzieło Zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu Do Hebrajczyków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 304 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 62 (3):229–231. https://doi.org/10.21906/rbl.211.