Chmiel, Jerzy. 1987. „Anonima Dzieje Pierwszej Krucjaty Albo Czyny Franków I pielgrzymów Jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem I objaśnieniami Opatrzył Karol Estreicher, Warszawa–Kraków 1984”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 40 (5):461. https://doi.org/10.21906/rbl.2103.