Chmiel, Jerzy. 1987. „G. LANCZKOWSKI, Wprowadzenie Do Religioznawstwa, przeł. I posłowiem Opatrzył A. Bronk SVD, Warszawa 1986”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 40 (5):457–458. https://doi.org/10.21906/rbl.2101.