Bartnicki, Roman. 1989. „Najnowsze rozwiązania Problemu Synoptycznego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 42 (1):28–41. https://doi.org/10.21906/rbl.2020.