Płaczek, Franciszek. 1982. „Ksiądz Profesor Dr Jerzy Langman (1903–1982)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 35 (4):293–296. https://doi.org/10.21906/rbl.1898.