Wronka, Stanisław. 2010. „Niegodziwa Mamona – postawa Wobec Bogactwa według Nowego Testamentu”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 63 (4):353–370. https://doi.org/10.21906/rbl.182.