Gy, Pierre-Marie. 1988. Odnowa Liturgiczna We Francji. Ruch Biblijny I Liturgiczny 41 (2), 168–177. https://doi.org/10.21906/rbl.1810.