Tronina, Antoni. 1977. „HENRYK FROS SI, FRANCISZEK SOWA, Twoje imię. Przewodnik Onomastyczno-Hagiograficzny, Kraków 1976”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 30 (5):284–285. https://doi.org/10.21906/rbl.1705.