Chmiel, Jerzy. 1977. „Biblijne pojęcie Agape Jako Model Etyczny”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 30 (4):181–189. https://doi.org/10.21906/rbl.1682.