Kudasiewicz, Józef. 1977. „Adaptacja tekstów Biblijnych We Mszy św. Z udziałem Dzieci”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 30 (2–3):113–127. https://doi.org/10.21906/rbl.1672.