Jabłońska-Deptuła, Ewa. 1986. „Ksiądz Wojtek”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 39 (5):463–465. https://doi.org/10.21906/rbl.1643.