Kopeć, Jerzy Józef. 1986. „Homilia W Archikatedrze Warszawskiej Podczas Uroczystej Eucharystii pożegnania księdza Dra Wojciecha Danielskiego Przez Katolicki Uniwersytet Lubelski W Dniu 30 XII 1985 R.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 39 (5):436–441. https://doi.org/10.21906/rbl.1631.