Lempa, Henryk. 1986. „Badania Nad Apokalipsą św. Jana We współczesnej Biblistyce Polskiej (1945–1985)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 39 (3):259–274. https://doi.org/10.21906/rbl.1606.