Łach, Jan. 1986. „Obowiązek Pojednania I miłości (Mt 5, 43–48)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 39 (3):231–243. https://doi.org/10.21906/rbl.1603.