Strus, Andrzej. 1986. „Rozwój Proroctwa O Emmanuelu Jako przykład Hermeneutyki W Starym Testamencie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 39 (3):197–211. https://doi.org/10.21906/rbl.1601.