Dąbek, Tomasz Maria. 1986. „«Dla Mnie żyć – to Chrystus!» (Flp 1, 21) – Pawłowa Odpowiedź Na Odwieczne Pytanie O Sens Ludzkiego życia”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 39 (2):121–127. https://doi.org/10.21906/rbl.1591.