Łabuda, Piotr. 2011. „Słuchanie słowa i łamanie Chleba Jako Memoria Resurrectionis (Łk 24, 13–35)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 64 (3):235–254. https://doi.org/10.21906/rbl.138.