Witczyk, Henryk. 2015. „Prawda Pisma Świętego Jako Owoc Natchnienia”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 68 (2):101–124. https://doi.org/10.21906/rbl.13.