Radej, Maciej. 2011. Ulubione Wyrażenia Kaznodziejskie Karola Wojtyły. Ruch Biblijny I Liturgiczny 64 (2), 101–108. https://doi.org/10.21906/rbl.129.