Wronka, Stanisław. 2011. „7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 64 (1):86–88. https://doi.org/10.21906/rbl.123.