Łaś, Józef, i Stanisław Ziemiański. 1981. „W Sprawie współczesnej pieśni kościelnej”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 34 (5):289–303. https://doi.org/10.21906/rbl.1205.