Tronina, Antoni. 1981. „Saduceusze – Historia I Doktryna Stronnictwa”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 34 (4):215–220. https://doi.org/10.21906/rbl.1191.