Chmiel, Jerzy. 1997. „«Nie Wypowiedziane Przymierze?» Sympozjum Biblijne W Innsbrucku (1997)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 50 (3):210–211. https://doi.org/10.21906/rbl.1108.