Danielski, Wojciech. 1981. „Sprawozdanie Z X Sympozjum Liturgiczno-Pastoralnego Na Temat «Dzień Pański – Niedziela W duszpasterstwie»”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 34 (1):73–77. https://doi.org/10.21906/rbl.1095.