Pisarzak, Marian. 1981. „Przygotowanie Eucharystii Niedzielnej (aspekt Teologiczno-Pastoralny)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 34 (1):25–34. https://doi.org/10.21906/rbl.1086.