Surma, Barbara. 2012. „Historia I pamięć W Biblijno-Liturgicznym Przekazie Katechetycznym W Koncepcji Sofii Cavalletti”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 65 (4):327–344. https://doi.org/10.21906/rbl.106.