Bartnicki, Roman. 1997. „Eucharystia W Bożym Planie Zbawienia (II)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 50 (2):119–127. https://doi.org/10.21906/rbl.1049.