Witczyk, Henryk. 1997. „Powrót Do Boga I wspólnoty. Zadośćuczynienie Za Grzechy według Deutero-Izajasza I Księgi Psalmów”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 50 (2):86–104. https://doi.org/10.21906/rbl.1043.