Tronina, Antoni. 1997. „O. BETZ, R. RIESNER, Jezus, Qumran I Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy O Zwoje Znad Morza Martwego, Z Niem. Przeł. R. Kiełbasińska, wstępem Opatrzył Z. J. Kapera, The Enigma Press, Kraków 1996”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 50 (1):77. https://doi.org/10.21906/rbl.1032.