Durak, Adam. 1991. „V. AYALA, Z Maryją Na Modlitwie. 31 nabożeństw Maryjnych. Warszawa 1989”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 44 (4–6):161. https://doi.org/10.21906/rbl.1014.