Durak, Adam. 1991. „Profesor I Duszpasterz. Księga pamiątkowa Ku Czci Ks. Wacława Schenka, Red. Ks. H. Sobeczko, T. 1, Opole 1988”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 44 (4–6):160–161. https://doi.org/10.21906/rbl.1013.