Dąbek, Tomasz Maria. 2016. „Znaczenie Mniszych ślubów stałości I Przemiany obyczajów Oraz Ich Biblijne Uzasadnienie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 69 (1):5–22. https://doi.org/10.21906/rbl.1.